Daily Archives 1 maja 2015

Przemiany odwracalne

Przemiana jest odwracalna, jeżeli od jej stanu końcowego można powrócić do stanu wyjściowego w ten sposób, że i otoczeniu zostanie przywrócony stan pierwotny. W tym celu praca i ciepło przemiany od stanu początkowego do końcowego oraz przemiany od stanu końcowego do początkowego” muszą być równe co do bezwzględnej wartości, a przeciwne co do znaku. Tylko w rozważaniach teoretycznych występują przemiany odwracalne. Wszystkie przemiany rzeczywiste, tak jak i wszystkie rzeczywiste zjawiska, są nieodwracalne. Żeby przemiana była odwracalna, musi przebiegać nie tylko bardzo powoli poprzez kolejne stany równowagi, lecz nie mogą również występować zjawiska rozpraszania pracy lub energii. Podczas szybkiego sprężania ciśnienie gazu w pobliżu tłoka jest wyższe niż przy powolnym sprężaniu...

czytaj więcej