Daily Archives 5 maja 2015

Trwalosc drewna

Trwałość drewna jest to odporność na działanie czynników powodujących jego rozkład. Miarą trwałości jest okres czasu przez jaki drewno zachowuje swoje własności i opiera się rozkładowi, będącemu następstwem destruktywnej działalności czynników biologicznych oraz naturalnego starzenia się. Starzenie się obejmuje procesy zachodzące pod wpływem działania czynników abiotycznych, prowadzące w długich okresach czasu do zniszczenia drewna. Rozkład drewna jest w tym przypadku następstwem powolnego utleniania, działania światła i przede wszystkim okresowych zmian temperatury oraz względnej wilgotności powietrza. W celu wyeliminowania tych zmian stosuje się klimatyzację pomieszczeń...

czytaj więcej