Daily Archives 9 maja 2015

Czas wzorcowy

Utrzymywanie czasu wzorcowego na podstawie obserwacji astronomicznych i wskazań najdokładniejszych zegarów jest przedmiotem działalności — 40 instytucji współpracujących w ramach międzynarodowej służby czasu. Za wzorcową przyjęto skalę czasu ET (ephemeris time — czas efemeryd), występującą w równaniach ruchu mechaniki newtonowskiej, a której jednostka — sekunda — określona jest jako l : 31556925,9747 część roku zwrotnikowego w epoce 1900,0. Dla celów praktycznych służy bądź skala AT (atomie time — czas atomowy), otrzymywana według wskazań zegarów atomowych, bądź skala UT, uzyskiwana z obserwacji astronomicznych...

czytaj więcej