Daily Archives 14 maja 2015

Sole chromowe

Zasadowe sole chromowe otrzymuje się przez redukcję dwuchromianu sodowego lub potasowego za pomocą dwutlenku siarki, siarczynów lub związków organicznych, np. glukozy lub melasu w obecności kwasu siarkowego. Garbowanie roślinne przeprowadza się według metody klasycznej bardzo powoli, przenosząc goliznę przygotowaną do garbowania w warsztacie mokrym z brzeczek słabych, o niskiej adstryngencji do brzeczek o stopniowo wzrastającym stężeniu i adstryngencji. W pierwszym stadium garbowania przeprowadza się goliznę przez baterię farb, tj. kadzi z brzeczką częściowo zużytą w następnych fazach procesu garbowania. Garbnik w farbach dyfundujc do golizny, lecz tylko w nieznacznym stopniu ją garbuje. Następnie skóry przenosi się do zatopów lub niekiedy do zasypów...

czytaj więcej

Zegary balansowe

Zegary te są na ogół mniej dokładne od wahadłowych, rozpowszechnienie swe zawdzięczają temu, że nie przerywają chodu w czasie ich przenoszenia. Pierwszy zegar balansowy wykonany był według pomysłu Ch. Huyghensa w r. IWS,a. Chronometr morski. Chronometr morski stanowi niezbędny przyrząd w nawigacji. Wraz z sekstansem służy do wyznaczania długości geograficznej na morzu. Dla uniknięcia wpływu kołysań statku chronometr zawieszony jest na tzw. kardanie, dzięki czemu zajmuje stale położenie tarczą zwrócona do góry. Dokładność chronometru na morzu wynosi — 0,1 sęk/dobę, a przy zachowaniu warunków stałej temperatury jego dokładność osiąga kilka setnych sekundy. Pierwszy chronometr zbudował Anglik J. Harrison, zdobywając tym nagrodę 20 000 funtów szterlingów, wyznaczoną w r...

czytaj więcej