Daily Archives 15 maja 2015

Rtec

Rtęć spotykana jest w przyrodzie w stanie rodzimym jako jedyny znany metal ciekły w temperaturze pokojowej. Poza tym występuje w związku chemicznym z siarką pod postacią siarczku rtęci, czyli cynobru (znana farba). W stanie czystym ma barwę srebrzystą ponieważ jednocześnie kropelki rtęci odznaczają się dużą ruchliwością — stąd potoczna nazwa — żywe srebro. Rtęć w powietrzu w zwykłych warunkach nie utlenia się, jest odporna na działanie rozcieńczonych kwasów. Rozpuszcza w sobie prawie wszystkie metale z wyjątkiem żelaza, platyny i kilku innych mniej ważnych. Roztwory metali w rtęci nazywamy amalgamatami. Przez ogrzanie amalgamatu rtęć ulatnia się, pozostawiając metal rozpuszczony na ściankach przedmiotu...

czytaj więcej