Daily Archives 6 czerwca 2015

Zegary mechaniczne

Zegar mechaniczny należy do najbardziej rozpowszechnionych przyrządów. Pierwsze zegary mechaniczne powstały w połowie XIII wieku, początkowo jako zegary wieżowe. Według nieuzasadnionej legendy wynalazcą miał-być mnich Gerbert, późniejszy papież Sylwester I. Najdawniejszymi wzmiankami w literaturze są rysunek wieży zegarowej Wilarsa z r. 1245 i pieśni IX i XXIV w Boskiej Komedii Dantego, Zachowały się jedynie trzy zegary wieżowe z tego okresu, wszystkie w Anglii: w katedrze w Wells, w zamku w Dover i w katedrze Salisbury. W Polsce z zegara na ratuszu we Wrocławiu ocalał tylko dzwon...

czytaj więcej

Ustawa o zegarach

Zgodnie z międzynarodową uchwałą z r. 1952, każdy zegar przenośny, a więc także kieszonkowy i naręczny, który otrzyma przez uprawnioną instytucję świadectwo stwierdzające, że odpowiada przepisanym warunkom, otrzymuje nazwę chronometru. Rozróżnia się kilka klas dokładności zegarów: dokładność popularnych zegarków noszonych oraz budzików wynosi i — 3 minut na dobę, precyzyjnych zegarków noszonych — l sek/d, chronometrów morskich— 0,1 sek/d, astronomicznych wahadłowych — 0,01 sek/d, kwarcowych — 0,0001 sek/d, a atomowych nawet 0,0000000000001 sek/d. Najdawniejsze wiadomości o mierzeniu czasu pochodzą z trzeciego tysiąclecia p.n.e.. W tym samym mniej więcej czasie, za panowania cesarza Iluang-Ti, miał również powstać pierwszy zegar wodny...

czytaj więcej