Daily Archives 8 czerwca 2015

Uklady sterowania

Układy sterowania z niepełną informacją początkową tworzą tzw. układy adaptacyjne. Ten typ sterowania jest konieczny w urządzeniach zmieniających w czasie pracy w istotny sposób swe charakterystyki techniczne. Zasada adaptacji, polegająca na przystosowaniu się układu do istniejących warunków, została zaczerpnięta od żywych organizmów, w których istnieją jej najdoskonalsze przejawy. Szereg wielkości ważnych dla istnienia organizmu, jak temperatura, ciśnienie krwi itp. organizm w danych warunkach stara się utrzymać na optymalnym poziomie. Sterowanie adaptacyjne w technice rozwinęło się już po powstaniu cybernetyki. Zazwyczaj ma ono na celu spełnienie warunku określonego odpowiednim kryterium. Jeżeli ów warunek przedstawia dążenie do pewnego optimum, to zachodzi sterowanie optymalne...

czytaj więcej