Daily Archives 9 czerwca 2015

Stale weglowe

Stale węglowe mają ograniczoną zdolność przehartowywania (hartowność), tzn. że głębokość zahartowanej warstwy materiału nie przekracza 35 mm. Ponadto wymagają hartowania w wodzie, co sprzyja tworzeniu się rys i pęknięć. Jeśli wymagane są wyższe cechy wytrzymałościowe i głębsze przehartowanie, to stosuje się stale konstrukcyjne stopowe. Zależnie od przeznaczenia rozróżniamy kilka charakterystycznych grup stali konstrukcyjnych. Stale do nawęglania, zarówno węglowe jak i stopowej charakteryzują się małą zawartością węgla (do 0,2%C). Wskutek nasycenia warstwy zewnętrznej węglem powierzchnia przedmiotu staje się twarda, natomiast jego rdzeń pozostaje miękki i ciągliwy. Jeżeli wytrzymałość rdzenia ze stali węglowej jest za mała, wówczas stosuje się stale stopowe, np. niklowo-chromowe...

czytaj więcej