Daily Archives 10 czerwca 2015

Zasady konstrukcyjne

Współczesne maszyny cyfrowe posiadają z reguły budowę blokową, umożliwiającą wybór zestawu najbardziej odpowiedniego dla określonego typu zadań. Można więc dobierać na ogół w elastyczny sposób komplet urządzeń wejściowych i wyjściowych, ilość bloków pamięci głównej, ilość stacji pamięci zewnętrznych. W nowszych typach wielkich maszyn można również dobierać ilość współpracujących ze sobą jednostek centralnych. Konstrukcje układów elektronicznych (arytmometr, sterowanie, układy wybierania i odczytu, układy pomocnicze urządzeń wejścia wyjścia) opiera się najczęściej na łatwo wymiennych, zunifikowanych pakietach. Pakiety te najczęściej ‚wykonane są w postaci płytek z połączeniami drukowanymi, zaopatrzonymi w złącza stykowe...

czytaj więcej