Daily Archives 14 czerwca 2015

Centrale telefoniczne

Centrale telefoniczne mogą być ręczne lub automatyczne. a. W centrali ręcznej zgłoszenie abonenta sygnalizuje odpadnięcie klapki z numerem abonenta lub zapalenie się lampki. Telefonistka wkłada wtedy wtyczkę kończącą tzw. sznur do gniazdka, do którego przyłączona jest linia tego abonenta. Po przyjęciu zlecenia telefonistka wkłada wtyczkę z drugiego końca sznura do gniazdka wzywanego abonenta i przy pomocy przełącznika, tzw. klucza telefonicznego, najpierw wysyła sygnał dzwonienia, a następnie łączy obu abonentów. Telefonistka ma do dyspozycji kilka sznurów, jeżeli wszystkie są zajęte, nie może realizować dalszych połączeń. b. Centrale automatyczne są złożone z wybieraków realizujących połączenie i z przekaźników, spełniających funkcje pomocnicze...

czytaj więcej