Daily Archives 16 czerwca 2015

Wielkosci cyfrowe

Każda z wielkości ciągłych zostaje przekształcona na ciąg impulsów dwójkowych i wprowadzona do maszyny cyfrowej, wypełniającej np, następujące funkcje: a) kontrolę wartości parametrów procesu i sygnalizacje przekroczeń dopuszczalnych granic, b) rejestrację czasu, w którym dany parametr przekroczył dopuszczalne granice oraz powrócił do normalnych wartości lub rejestracja okresowa wartości sygnalizowanych parametrów, c) okresową rejestrację wszystkich mierzonych parametrów, d) rejestrację wybranych parametrów na żądanie operatora, e) obliczanie wskaźników złożonych, charakteryzujących przebieg procesu, jak np. wartości średnie, sumaryczne zużycie surowców, sprawność procesu, koszty itp. Wymienione funkcje należą do informacyjnych...

czytaj więcej