Daily Archives 17 czerwca 2015

Maszyny cyfrowe

Maszyna cyfrowa jest zestawem urządzeń dostosowanych do rozpoznawania informacji podawanych na jej wejście, przechowywania informacji, wykonywania operacji arytmetycznych i logicznych, tworzenia określonego ciągu tych operacji oraz dostarczania wyników na wyjście maszyny. W maszynie cyfrowej liczby są przedstawione w postaci dyskretnych symboli, dyskretnych stanów fizycznych, odpowiadających określonemu układowi numeracji. Np. kółko mechanizmu, które może przyjąć skokowo jedna spośród dziesięciu wyróżnionych pozycji kątowych, może przedstawiać cyfry od O do 9 w systemie dziesiętnym. Przerzutnik tranzystorowy, w którym przewodzi na przemian jeden lub drugi tranzystor, może przedstawiać cyfry O lub l w układzie dwójkowym...

czytaj więcej