Daily Archives 18 czerwca 2015

Pedzarki obraczkowe

Przędzarki obrączkowe różnią się od przędzarek wózkowych zasadą działaniu oraz konstrukcją urządzeń skręcająco-nawijających. Łożyska wrzecion umieszczone są poniżej aparatu rozciągowego w nieruchomej ławie wrzecionowej 8. Nad ławą wrzecionową znajduje się ława obrączkowa 5 z obrączkami 4, otaczającymi współśrodkowo poszczególne wrzeciona. Ława obrączkowa wykonuje złożone ruchy postępowo-zwrotne w płaszczyźnie pionowej. Ruchy te mają na celu równomierne nawinięcie systemem stożkowym skręconej przędzy na całej długości roboczej cewki. Rozciągnięty w aparacie rozciągowym l niedoprzęd po przejściu przez prowadnik przędzy 2 i przez biegacz 3 osadzony luźno na bieżni obrączki nawija się na cewkę 6 nałożoną na wrzeciono 7...

czytaj więcej