Daily Archives 19 czerwca 2015

Dzieje druku

Druk jest to czynność wielokrotnego sporządzania odbitki przy pomocy metod graficznych na papierze lub innym materiale przy użyciu farb drukarskich. Drukiem nazywam również gotowy produkt graficzny sporządzony za pomocą formy drukarskiej albo meto fotochemicznych i przeznaczony do rozpowszechnienia. Metody powielania najprostszych tekstów i ilustracji były już znane w starożytności. W Egipcie wzory i ornamenty były odbijane na tkaninach, w Babilonii na skórach bydła wypalano stemple-pieczęcie jako znaki własnościowe, w Grecji i Rzymie za pomocą stempli-liter wyciskano napisy i symbole na wyrobach ceramicznych. W średniowieczu dużą popularność zdobyły druki ksylograficzne czyli teksty i ryciny odbijane z drzeworytów...

czytaj więcej