Daily Archives 11 lipca 2015

Wiernosc przesylania

Równolegle z rozwojem celów i środków łączności starano się uzyskać jak najlepszą jakość transmisji. Usuwano przy tym niedoskonałości samej aparatury jak i wpływy zewnętrzne, np. skutki wyładowań atmosferycznych. Mimo najdoskonalszego wykonania urządzeń napotykano fizyczne granice wierności i zasięgu transmisji, wynikające ze stabilności użytych elementów i stosunku wielkości sygnałów użytecznych do wielkości naturalnych zakłóceń. Dopiero zastosowanie kodowania cyfrowego umożliwiło przekroczenie tych granic. Osiągnięto te postępy na bazie teorii informacji, u podstaw której leżą prace Amerykanina C. Shannona opublikowane w r. 1948. Kody cyfrowe umożliwiły automatyczną identyfikację i korekcję zniekształceń...

czytaj więcej