Daily Archives 12 lipca 2015

Dalekopisy

Zalety dalekopisów spowodowały rozwój abonenckiej sieci dalekopisowej, która umożliwia poszczególnym abonentom nawiązywanie bezpośredniej łączności z dalekopisami pozostałych abonentów. Abonencką sieć dalekopisową nazywa się siecią teleksową. Do zrealizowania połączenia służy wzywak dalekopisowy, wyposażony w przycisk służący do wywoływania centrali teleksowej i tarczę numerową przeznaczoną do wybierania numeru żądanego abonenta, W celu sprawdzania prawidłowości połączenia, każdy dalekopis jest wyposażony w specjalne urządzenie, które na zapytanie „kto tam?” wysyła automatycznie serię impulsów z zakodowaną nazwą abonenta. Dalekopis może przyjmować teksty informacji samoczynnie, przez całą dobę, mimo braku obsługi. W Polsce istnieje około 4 tyś...

czytaj więcej