Daily Archives 23 lipca 2015

Przebieg reakcji

Pierwsza próba wytłumaczenia przebiegu reakcji chemicznych, a zwłaszcza reakcji utleniania, została podana przez G. E. Stahla na podstawie stworzonej przez niego teorii flogi-stonu. W myśl tej, niestety fałszywej teorii, w skład wszystkich metali wchodzi nieważkie ciało zwane flogistonem. Podczas ogrzewania metalu flogiston ulatnia się, pozostawiając tlenek metalu. W okresie panowania teorii flogistonu zinterpretowano jednak w sposób konsekwentny szereg zjawisk i opracowano niektóre ważne procesy przemysłowe. Teorii flogistonowej kategorycznie przeciwstawił się słynny rosyjski badacz i myśliciel M. Łomonosow, a następnie francuski uczony A. L...

czytaj więcej