Daily Archives 4 sierpnia 2015

Roztwor

Skład roztworu określony jest jednoznacznie wówczas, gdy podane jest stężenie każdego ze składników. Stężenie można wyrażać w różny sposób. Np. stężenie molowe jest to liczba moli pewnej substancji w objętości jednego litra roztworu. Bardzo ważną cechą wszystkich substancji jest ich rozpuszczalność określona pewną wartością liczbową, Jest to maksymalne stężenie roztworu w danych warunkach temperatury, zmieniające się ze zmianą temperatury. Rozpuszczalność gazów zależy również od ciśnienia. Rozróżnienie rozpuszczalnika i substancji rozpuszczonej jest dosyć dowolne, ponieważ w rzeczywistości każdy ze składników roztworu rozpuszcza w sobie drugi i każdy z nich wywiera wpływ na własności drugiego składnika. Elektrolity. Dysocjacja elektrolityczna...

czytaj więcej