Daily Archives 8 sierpnia 2015

Chemia w Polsce

W Polsce naukę Lavoisiera rozpowszechnił Jędrzej Śniadecki, znakomity przyrodnik, autor oryginalnych haseł, w których wypowiadał pogląd, że życie polega na nieustannej przemianie materii. Odkrycie praw ilościowych łączenia się pierwiastków chemicznych w związki, a więc prawa stosunków stałych przez J. L. Prousta, prawa stosunków wielokrotnych przez J. Daltona, prawa stosunków objętościowych przez L. J. Gay-Lussaca, pozwoliły na wskrzeszenie w nowoczesnej formie klasycznej teorii atomistycznej Demokryta przez J. Daltona. Ponadto S. Gannizzaro, opierając się na hipotezie A. Avogadra, po raz pierwszy określił jasno różnicę między atomem a cząsteczką. Liczne odkrycia nowych pierwiastków chemicznych przez J. Berzeliusa i H. Davy’ego, prawa elektrochemiczne M...

czytaj więcej