Daily Archives 17 sierpnia 2015

Zapalnik w rteci

Przyłożenie do zapalnika, zanurzonego w rtęci na głębokość 3-4 mm, dodatniego napięcia 80-100 V i przepuszczenie krótkotrwałego prądu 10-30 A powoduje na powierzchni styku elektrody z rtęcią duży spadek napięcia oraz wytworzenie bardzo silnego pola elektrycznego. Następuje emisja z rtęci, zaś między zapalnikiem i rtęcią wytwarza się niewielkie wyładowanie łukowe. Zasadnicza różnica między zadaniem elektrody zapłonowej w ignitronie a siatki w tyratronie polega na tym, że zapalnik zapala łuk, a siatka tyratronu zapobiega powstaniu łuku. Ignitron nie przewodzi prądu, aż do chwili zasilenia zapalnika, który wymusza przewodzenie...

czytaj więcej