Daily Archives 23 sierpnia 2015

Uklady sterowania i sygnalizacji

Przejście ze sterowania bezpośredniego do sterowania przekaźnikowego-stycznikowego umożliwia zrealizowanie sterowania zdalnego. Sterowanie zdalne można uzyskać łącząc elementy sterujące z wykonawczymi za pomocą przewodów, ewentualnie stosując po drodze wzmacniacze. Sposób ten jest niepraktyczny przy większych odległościach, ponieważ dla każdego elementu sterowania wymaga oddzielnego przewodu, a w przypadku sterowania drogą radiową — oddzielnego nadajnika i odbiornika. Trudności tych unika się, stosując specjalnie w tym celu opracowane układy sterowania zdalnego. Załóżmy, że należy uruchomić elektromagnes E24. W tym celu przyciska się przycisk P24. Powoduje to w nadajniku przepływ prądu od bieguna „ – ” zasilacza, przez przycisk P24, impulsator, do bieguna „—” zasilacza...

czytaj więcej