Daily Archives 6 września 2015

Automatyczna blokada

Układy automatycznej blokady i sygnalizacji są to urządzenia, z reguły elektryczne, zapobiegające wykonywaniu przez obsługę błędnych operacji oraz sygnalizujące obsłudze, w jakim stanie znajdują się sterowane obiekty układy te znajdują zastosowanie np. przy blokadzie ruchu pociągów oraz w sterowaniu sieciami energetycznymi. Układy sterowania umożliwiają przestawianie urządzeń na odległość lub też ułatwiają wykonywanie czynności związanych ze złożonym procesem przełączania, np. przy uruchamianiu urządzeń elektrycznych, przy formowaniu pociągów na górce rozrządowej. W grupie tej wyróżnia się układy sterowania stycznikowo-przekaźnikowego, służące najczęściej do automatyki napędów, tj. do włączania, wyłączania, blokady i zabezpieczeń silników elektrycznych...

czytaj więcej