Daily Archives 12 września 2015

Uzaleznienia od regulacji

Chcąc uniezależnić się od fizycznej natury układu regulacji, przedstawiamy go w układzie blokowym. Każdy z bloków może przedstawiać taką część układu, dla której można wyróżnić sygnał wejściowy i wyjściowy. Zamknięty układ regulacji składa się z dwóch zasadniczych bloków — obiektu i regulatora. W obiekcie przebiega proces regulowany, działają nań różne zakłócenia, a wielkość regulowana jest wielkością wyjściową z obiektu. Regulator w stosunku do obiektu tworzy sprzężenie zwrotne. Poszczególne zespoły regulatora spełniają różne zadania. Czujnik l, mierząc aktualną wartość regulowanej wielkości, wytwarza sygnał porównywany w sumatorze 2 z sygnałem reprezentującym wartość zadaną...

czytaj więcej