Daily Archives 15 września 2015

Stal i jej zastosowanie

Czyste żelazo wyjątkowo spotykamy w technice. Ogromne natomiast zastosowanie znajdują stopy żelaza ż innymi pierwiastkami, a przede wszystkim z węglem. Węgiel występuje w większych lub mniejszych ilościach we wszystkich stopach żelaza i wpływa w zasadniczy sposób na ich własności. Stopy żelaza zawierające do 2,14%C nazywamy stalami. Stal odlana w formie nosi nazwę staliwa. Oprócz żelaza i węgla stal zawiera pewne ilości innych składników, które przeszły do niej w wyniku procesu metalurgicznego jako tzw. domieszki albo też zostały do niej dodane celowo jako tzw. dodatki stopowe w celu polepszenia własności stali. W pierwszym przypadku mamy do czynienia ze stalą węglową., a w drugim ze stalą stopowa...

czytaj więcej