Daily Archives 17 września 2015

Metody kompresacyjne

Metody kompensacyjne stosuje się do najdokładniejszych pomiarów siły elektromotorycznej i napięcia, a pośrednio także do pomiarów prądu, oporności i mocy, przede wszystkim prądu stałego. Pomiar polega na zrównoważeniu (skompensowaniu) mierzonej siły elektromotorycznej (lub napięcia) przez równy jej i przeciwnie skierowany, dokładnie wyznaczony spadek napięcia. W stanie kompensacji (zrównoważenia) układ pomiarowy nie pobiera więc prądu ze źródła mierzonej siły elektromotorycznej, co stanowi — obok dokładności — podstawową zaletę metod kompensacyjnych. Ścisły pomiar siły elektromotorycznej źródła elektrochemicznego (akumulatora, ogniwa) innym sposobem nie jest możliwy...

czytaj więcej