Daily Archives 19 września 2015

Telekomunikacja

Linie łączące ostrzegacze z centralą buduje się zazwyczaj wspólnie z siecią telefoniczną. Stosowane są przy tym promieniowej pętlicowe i mieszane układy połączeń. W układzie promieniowym obszar dozorowany dzieli się na obwody. W każdym obwodzie instaluje się odpowiednią ilość ostrzegaczy ręcznych lub samoczynnych. Zadziałanie któregoś ostrzegacza powoduje przerwę w obwodzie elektrycznym, w którym ostrzegacz jest zainstalowany. Wtedy centrala uruchamia alarm i podaje numer obwodu. Centrala sygnalizuje również uszkodzenia linii i urządzeń centrali, oraz brak zasilania. Przy pomocy linii alarmowych można przeprowadzać rozmowy telefoniczne, używając mikrotelefonu włożonego do gniazdka, umieszczonego przy przycisku alarmowym...

czytaj więcej