Daily Archives 20 września 2015

Przetwarzanie informacji

Wymiana i przetwarzanie informacji spełnia w cybernetyce naczelną rolę. Stąd cybernetykę określa się także jako naukę o sposobach przyjmowania, przechowywania, przetwarzania, przekazywania i wyzyskania informacji w maszynach i żywych organizmach oraz ich wzajemnych powiązań. Powstanie cybernetyki wynikło z potrzeb związanych z budową skomplikowanych układów automatyki oraz dzięki rozwojowi automatycznej regulacji, maszyn cyfrowych, teorii przekazywania sygnałów i nauk biologicznych badających procesy sterowania w żywej przyrodzie. Przedmiotem cybernetyki są wspólne cechy procesu sterowania...

czytaj więcej