Daily Archives 3 października 2015

Pecznienie i kurczenie

Pęcznieniem nazywa się zwiększenie wymiarów liniowych i objętości drewna przy adsorpcji pary wodnej, a kurczeniem — zmniejszenie się tych wymiarów przy desorpcji. Drewno o wilgotności przekraczającej punkt nasycenia włókien oddaje wodę wolną nie zmniejszając swoich wymiarów. Kurczenie się i związane z nim pękanie i paczenie się drewna występuje w przedziale wilgotności między punktem nasycenia włókien a stanem całkowicie suchym. Drewno wysuszone do stanu bezwodnego adsorbuje parę wodną i pęcznieje, dochodząc w punkcie nasycenia włókien do maksymalnych wymiarów. Powyższej punktu nasycenia włókien ustaje adsorpcja, natomiast drewno może pobierać płynną wodę, która w postaci wolnej wody wypełnia mikroskopowe pory, nie powodując pęcznienia drewna...

czytaj więcej

Zeliwo

Żeliwo jest to stop żelaza z węglem, zawierający zwykle 2,5~4,5% oraz różne domieszki metalurgiczne, głównie krzem, mangan, fosfor i siarkę. Węgiel jest składnikiem, który decyduje o własnościach żeliwa. Może on występować w żeliwie w postaci grafitu lub bardzo twardego i kruchego cementytu. Grafit występujący w żeliwie w postaci płatków nadaje przełomom żeliwnym szarą barwę i stąd nazwano je żeliwem szarym. Obecność w żeliwie cementytu nadaje mu wysoką twardość i odporność na ścieranie. Przełom takiego żeliwa jest biały i stąd jego nazwa — żeliwo białe. Duża zawartość węgla i krzemu oraz powolne studzenie sprzyjają powstawaniu żeliwa szarego, natomiast duża zawartość manganu oraz szybkie studzenie — żeliwa białego...

czytaj więcej