Daily Archives 7 października 2015

Podstawowe pojecia

Rozmaite rodzaje materii, z których składają się otaczające nas przedmioty, nazywamy substancjami. Substancje różnią się między sobą własnościami i składem. Jeżeli np. ciało składa się z dwóch lub więcej składników, które oddzielone są od siebie wyraźnymi granicami fizycznymi, to mamy do czynienia z mieszaniną niejednorodna. W mieszaninach jednorodnych, w których granic fizycznych między składnikami zauważyć się nie da, składniki te łatwo można rozdzielić przez pewne operacje fizyczne, jak np. przez destylację lub krystalizację. Takie mieszaniny nazywamy roztworami. Skład ich można w pewnym zakresie zmieniać. Istnieją jednak substancje homogeniczne, które mają zawsze ten sam skład. Są to tzw...

czytaj więcej