Daily Archives 8 października 2015

Przemysl tartaczny

Tarcicę obrzynaną, stosowaną głównie w budownictwie, pozyskuje się przez przetarcie dwukrotne. Pierwsza operacja obejmuje pozyskanie tzw. pryzmy ze środkowej części oraz kilku nieobrzynanych desek z bocznych części kłody. Druga operacja obejmuje przetarcie pryzmy obróconej o 90 na tarcicę o jednakowej długości i szerokości szerokość desek jest określona grubością pryzmy. Materiał boczny obrzyna się na obrzynarkach wzdłużnych, otrzymując deski o niejednakowej szerokości. Drewno liściaste przeciera się zasadniczo na taśmówkach, które pracują jedną piłą w postaci taśmy bez końca. Za każdym przesunięciem kłody pilą oddziela jedną sztukę tarcicy. Odkryta powierzchnia przetarcia pozwala na dostosowanie grubości następnej deski do jakości drewna...

czytaj więcej