Daily Archives 14 października 2015

Heliograwiura

Heliograwiura stanowi przejście od tzw. artystycznych technik wklęsłodruku do poligrafii przemysłowej. Inne nazwy tej metody druku to heliografia lub fotograwiura. Dzięki wprowadzeniu procesów fotograficznych (zdjęć i kopiowania) techniką heliograwiury można reprodukować również oryginały półtonowe. Formą drukującą jest płyta miedziana, którą pokrywa się proszkiem asfaltowym. Przez podgrzanie płyty asfalt rozpuszcza się i w postaci drobnych ziarenek mocno przyczepia się do formy. Równolegle z przygotowaniem formy wykonuje się zdjęcia oryginałów przeznaczonych do reprodukcji i jako diapozytyw kopiuje się je na papier światłoczuły, czyli tzw. papier pigmentowy...

czytaj więcej