Daily Archives 16 października 2015

Najnowsze osiagniecia

Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie chemii, to przede wszystkim otrzymanie na drodze sztucznej kilkunastu nowych pierwiastków i ciągłe udoskonalanie techniki ich syntezy. Nie mniejsze znaczenie ma technika otrzymywania pierwiastków i związków w stanie najwyższej czystości. Chemię współczesną charakteryzuje rozwój nowych, często wąskich specjalności, jak np. analiza chemiczna oparta na metodach fizycznych i fizykochemicznych, chemia antybiotyków, chemia koloidów, radiochemia, chemia jądrowa, chemia i technologia nowych tworzyw sztucznych i włókien syntetycznych, wreszcie inżynieria chemiczna, która zajmuje się badaniami fizycznego charakteru procesów technologicznych. Jednocześnie nie poprzestaje się obecnie na wyodrębnieniu i otrzymywaniu nowych związków...

czytaj więcej