Daily Archives 22 października 2015

Wytrzymalosc na rozciaganie

Największą wytrzymałość drewno wykazuje wówczas, gdy kierunek działania sił jest równoległy do układu włókien jest to wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne. Jest ona średnio 2,5 razy większa od wytrzymałości na ściskanie. Mimo to w praktyce i rzadko się z niej korzysta, gdyż wskutek małej wytrzymałości drewna na ścinanie rozciągany element łatwo ulega zniszczeniu przez ścięcie w uchwytach lub zamocowaniach. Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne (kierunek działania sił prostopadły do kierunku włókien) jest średnio 30 razy mniejsza od wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż włókien. Niska wartość tej wytrzymałości tłumaczy skłonność drewna do...

czytaj więcej

Mechaniczne urzadzenia sterowania

Do mechanicznych urządzeń sterowania automatycznego należą wszelkie nieelektryczne urządzenia sterowania automatycznego. Większość spośród MUSA stanowią regulatory. Czynnikiem energetycznym, dostarczanym do wzmacniacza i napędzającym siłownik w regulatorach mechanicznych, jest ciecz pod ciśnieniem (MUSA hydrauliczne) lub sprężone powietrze. Regulatory, w których nastawnik przestawiany jest bezpośrednio przez czujnik, należą także do MUSA. Stanowią one regulatory bez energii pomocniczej. Do tych ostatnich należą np. regulator poziomu paliwa w gaźniku. Pracę potrzebną do przestawiania zaworu iglicowego dostarcza pływak Regulatory bez energii pomocniczej składają się z czujnika i sumatora...

czytaj więcej