Daily Archives 3 listopada 2015

Skory chromowe

Skóry chromowe garbuje się, traktując spiklowaną goliznę w bębnie roztworem wodnym zasadowej soli chromowej. Właściwy efekt garbowania uzyskuje się w końcowej fazie procesu przez alkalizację brzeczki „rozcieńczonym roztworem węglanu sodowego, która powoduje spadek kwasowości kąpieli i przejście soli chromowych zaabsorbowanych przez skórę w postać ‚nierozpuszczalną. Wzrost zasadowości soli chromowych sprzyja ich wiązaniu się z kolagenem. Garbowanie zamszowe, tj. tłuszczowe, przeprowadza się przez traktowanie golizny tranem. Zdolność wiązania się z kolagenem wykazują trany o liczbie jodowej 120- 160. Goliznę nasyca się tranem wygniatając ją w stępie, składa w stosy, w których następuje chemiczne wiązanie się skóry z tłuszczem, tran zaś ulega utlenieniu przechodząc w oksytran...

czytaj więcej