Daily Archives 4 listopada 2015

Ferryt

Ferryt, będący niemal czystym żelazem, jest miękki, plastyczny (twardość HB a60), daje się kuć i przeciągać na zimno i gorąco. Perlit, składający się z płytek cementytu i ferrytu, zawiera ~0,80%C, jest twardy (HB ss200) i mniej plastyczny zwłaszcza na zimno. Cementyt (Fe3C) jest bardzo twardy i kruchy. W zależności od zawartości poszczególnych składników zmieniają się i własności stali. Stal o małej zawartości węgla (poniżej 0,3%) zawiera w sobie dużo ferrytu. Stal taka jest plastyczna na zimno i na gorąco, dobrze się również spawa. W miarę jak zawartość węgla wzrasta, zmniejsza się ilość ferrytu, a zwiększa ilość perlitu, stal więc wraz z rosnącą zawartością węgla staje się coraz twardsza i mnie) plastyczna, zwłaszcza na zimno...

czytaj więcej