Daily Archives 12 listopada 2015

Radioastronomia

Astronomia radiowa i optyczna posiadają odmienne możliwości obserwacyjne z uwagi im różny charakter rozchodzenia się fal radiowych i świetlnych. Fale radiowe przenikają nieprzezroczyste atmosfery planet i chmury pyłu międzygwiezdnego, można więc dokonywać obserwacji obiektów położonych poza tymi zasłonami. Z drugiej strony fale radiowe nie przenikają warstw zjonizowanych gazów, które otaczają Słońce i inne gwiazdy, a które są przezroczyste dla fal optycznych. Radioastronomia operuje na falach krótszych niż 10 km, ponieważ fale dłuższe nie docierają do nas, ulegając rozproszeniu. Obserwacje na falach ultrakrótkich utrudnia z kolei tłumiące działanie atmosfery ziemskiej. Wadą radioastronomii jest trudność ogniskowania odbieranych fal...

czytaj więcej