Daily Archives 21 listopada 2015

Automatyka

Prawidłowy przebieg procesu produkcyjnego jest uzależniony od zachowania określonych warunków technologicznych, organizacyjnych itp. Jeżeli wskutek przypadkowych zakłóceń powstają niedopuszczalne odstępstwa od prawidłowego przebiegu procesu, to należy przedsięwziąć czynności, które zapewnią osiągniecie zamierzonego celu produkcyjnego. Czynności te stanowią sterowanie. W zakres sterowania wchodzi zarówno bezpośrednie oddziaływanie na proces, jak również nadzór i organizacja procesu. W ogólnym przypadku sterowanie polega na wywarciu pożądanego wpływu na zjawiska występujące w danym układzie. W zależności od sposobu uczestnictwa człowieka w procesie produkcyjnym rozróżniamy proces zmechanizowany i zautomatyzowany...

czytaj więcej