Daily Archives 23 listopada 2015

Farby drukarskie

Bartoidlami są nazywane wszelkie substancje barwne zdolne do zabarwienia swego otoczenia. Barwidła dzielą się na pigmenty, barwniki i laki. Pigmenty stanowią tę grupy barwideł, które nie rozpuszczają się w wodzie lub w innych rozpuszczalnikach. Przeciwieństwem są barwniki tj. barwidła rozpuszczające się w wodzie i innych rozpuszczalnikach. Laki są to bar-widia nierozpuszczalne w wodzie, otrzymywane z barwników w drodze syntezy chemicznej. Farby używane w przemyśle poligraficznym składają się z pigmentów i spoiw?, czyli środka wiążącego pigment. Spoiwem powszechnie używanym do wyrobu farb graficznych jest olej lniany, zwany pokostem...

czytaj więcej