Daily Archives 24 listopada 2015

Papiernictwo

Papier zajmuje wśród wytworów przemysłowych pozycję specyficzna. Z jednej strony, jego produkcja wiąże się ściśle z potrzebami piśmiennictwa i kultury. Z drugiej strony, papier i otrzymywane z niego wyroby zaspokajaj bardzo szerokie i różnorodne potrzeby gospodarki i indywidualnych użytkowników. Określenie papier stosowane jest potocznie jako ogólna nazwa wytworów papierniczych. W istocie jednak wytwór papierniczy jest pojęciem szerszym. Oznacza ono pilśń ukształtowana w postaci wstęgi tub arkuszy z rozdrobnionych i odpowiednio przygotowanych w procesie produkcji włókien roślinnych, zawieszonych w wodzie i osadzonych na sicie. W zależności od gramatury, tj. ciężaru l m- wyrażonego w gramach, wytwory papiernicze dzieli się na cztery umowne grupy bihulki, papitry, kartony i lektury...

czytaj więcej

Emisja fotoelektronowa

Emisja fotoelektronowa jest spowodowana bezpośrednio absorpcją fotonów przez elektrodę emitującą. Katody o emisji fotoelektronowej, zwane fotokatodami, są stosowane w lampach fotoelektrycznych. Energia promieniowania podczerwonego, widzialnego, nadfioletowego, padając na fotokatody wykonane ze stopu cezu i antymonu lub ze srebra pokrytego jednocząsteczkową warstwą tlenku cezu i cezu, przemienia się w energię prądu elektrycznego. Emisja wtórna elektronów spowodowana jest bezpośrednio przez bombardowanie elektrody cząstkami, naładowanymi. Elektrony bombardujące, zwane pierwotnymi zderzają się z powierzchnią metalu i przekazując część swej energii kinetycznej elektronom elektrody umożliwiają im wydostanie się na zewnątrz...

czytaj więcej