Daily Archives 9 grudnia 2015

Rola lesnictwa

Wyrazem poglądów na temat roli leśnictwa i drzewnictwa w całokształcie zagadnień gospodarczych świata jest wydana w 1950 r. książka E. Glesingera: The Corning Agę of Wood. W książce tej autor uzasadnia pogląd, że drewno stanowi jeden z najbardziej wartościowych surowców świata, nadający się do wielokierunkowego przerobu i zastosowania. Przez zalesianie terenów można zwiększyć produkcję drewna, a stosując racjonalne metody przerobu można w znacznym stopniu ograniczyć niedobory. Potwierdzenie poglądów Glesingera można znaleźć w wypowiedzi niemieckiego specjalisty, prof. Bauera, który twierdzi, że u progu epoki cywilizacji wielkoprzemysłowej drewno jest i pozostanie niezbędnym surowcem...

czytaj więcej