Daily Archives 11 grudnia 2015

Swiatlo

Źródłem promieniowania świetlnego są atomy i molekuły. Według teorii kwantowej światło może być wysyłane i pochłaniane przez materię nie w sposób ciągły, lecz pewnymi porcjami, zwanymi kwantami świetlnymi lub fotonami. Atomy i molekuły mogą bowiem pozostawać tylko w pewnych, ściśle określonych, stanach energetycznych. Przejściu atomu od wyższego stanu energetycznego do niższego towarzyszy emisja fotonów i odwrotnie — pochłanianie fotonów przez atomy wiąże się z ich przejściem do wyższego poziomu energii. Emisja światła ma swe źródło głównie w powłoce elektronowej pierwiastków. We wzbudzonych atomach przejściem elektronów z wyższych poziomów energii towarzyszy emisja promieniowania o ściśle określonych długościach fali...

czytaj więcej

Stellity

Decydującą własnością stellitów i węglików spiekanych, dającą im znaczną przewagę nad stalami szybkotnącymi, jest jeszcze większa zdolność do zachowania wysokiej twardości i odporności na ścieranie w wysokich temperaturach. Stal węglowa traci zdolność skrawania powyżej 200C, stal szybkotnąca powyżej 600C, natomiast stellity i węgliki zachowują wysoką twardość i zdolność do pracy do 1000°C. Stellitem nazywamy stop kobaltu, chromu i wolframu, zawierający ponadto węgiel oraz często żelazo i molibden. Stellity mają wysoka twardość którą zachowują przy ogrzaniu do temperatury -900C. Jednocześnie są one bardzo kruche i dlatego mogą być jedynie odlewane lub napawane. Oprócz wysokiej twardości odznaczają się dużą odpornością na ścieranie, są również odporne na działanie kwasów...

czytaj więcej