Daily Archives 14 grudnia 2015

Sprzezenia zwrotne

W układzie ze sprzężeniem zwrotnym wzrost poziomu wody powoduje przesunięcie ku górze pływaka l, co przyczynia się do zmniejszenia dopływu wody przez zawór 3. Zmiana dopływu oddziałuje z kolei na poziom. Błąd regulacji będący różnicą między poziomem wody w zbiorniku a poziomem zadanym (do zmiany poziomu zadanego służy pokrętło 5) jest zmniejszany działaniem regulatora niezależnie od zakłóceń, które ten błąd spowodowały. Główną wadą układu zamkniętego jest uzależnienie działania układu od pojawienia się błędu. Przed zaistnieniem błędu regulacji układ nie podejmuje żadnych działań regulacyjnych. Układy otwarte niweczą wpływ zakłócenia jeszcze przed powstaniem błędu, jednakże tylko tego zakłócenia, które jest mierzone...

czytaj więcej