Daily Archives 17 grudnia 2015

Garbowanie

Garbowanie jest to proces chemiczny modyfikacji kolagenu skóry i ma na celu uodpornienie jej na reakcje rozkładu hydrolitycznego. Skóra wygarbowana nie wykazuje ujemnych cech l charakterystycznych dla skóry surowej, nie ulega więc gniciu, nie staje się rogowata przy wyschnięciu, nie pęcznieje w roztworach kwasów i zasad i nie przechodzi we wrzącej wodzie w klej skórny. jasności skóry wygarbowanej są w znacznym stopniu zależne od środków użytych do garbowania. Niektóre rodzaje skór wyprawionych nie są w ogóle poddawane garbowaniu, jak np. pergaminy używane na troki do zszywania pasów pędnych, lub na wyroby introligatorskie. pośród środków garbujących największe znaczenie przemysłowe maja garbniki roślinne i zasadowe sole chromu trójwartościowego...

czytaj więcej