Daily Archives 24 grudnia 2015

Struktura cieczy

Stan ciekły jest stanem pośrednim miedzy stanem gazowym a stanem stałym. W cieczach cząsteczki znajdują się znacznie bliżej siebie niż w gazach. Cząsteczki te silnie oddziałują na siebie. Poszczególne cząsteczki przez pewien czas oscylują wokół położenia równowagi wytworzonego przez siły oddziaływania sąsiednich cząsteczek, następnie jednak zmieniają swoje położenie równowagi na skutek fluktuacji związanych z ruchem cieplnym. W ten sposób cząsteczki w cieczach ulegają przemieszczeniu. Charakter ruchu cząsteczek w cieczach powoduje, że dyfuzja przebiega tu znacznie wolniej niż w gazach. Tarcie wewnętrzne i lepkość są znacznie większe. Spowodowane są one nie tylko przenoszeniem pędu przez poruszające się cząsteczki, lecz również przez bezpośrednie oddziaływanie cząsteczek na siebie...

czytaj więcej

Druk strony

Czwartą, choć niezupełnie oryginalną techniką druku jest druk sitowy. Forma sporządzona jest na tkaninie lub siatce metalowej rozpiętej na ramie. Na siatkę tę przenosi się obraz w ten sposób, że miejsca nie drukujące statki są zakryte, miejsca drukujące zaś pozostają odkryte. Sam proces druku polega na ręcznym lub mechanicznym przetłaczaniu farby przez siatkę za pomocą gumowego rakla na zadrukowywane podłoże, którym może być papier, blacha, szkło, sklejka, folie lub płyty z tworzyw sztucznych itd...

czytaj więcej