Daily Archives 24 czerwca 2017

Fokometria

Fokometria zajmuje się pomiarami ogniskowych elementów i układów optycznych. Większość metod fokornetrycznych opiera się na wzorach soczewkowych lub na wzorach na powiększenie poprzeczne i kątowe. W pierwszym przypadku dla znanej odległości przedmiotowej dokonuje się pomiaru odległości obrazowej (do tego celu służą odpowiednie ławy optyczne), a w drugim — pomiaru wielkości obrazu przedmiotu o dokładnie określonym wymiarze w kierunku prostopadłym do osi badanego układu optycznego. W praktyce przemysłowej i warsztatowej do pomiaru ogniskowych stosuje się na ogół dość wygodną i prostą metodę Hartmana-Porro...

czytaj więcej

Wlokna sztuczne

Szereg elementów postępu technicznego w przędzalnictwie włókien naturalnych znajduje zastosowanie również w przędzalnictwie włókien sztucznych. Wyeliminowanie operacji zbędnych z punktu widzenia właściwości włókien sztucznych umożliwił wynalazek konwertera. Konwerter jest to urządzenie, na którym odbywa się cięcie włókien ciągłych na odcinki o potrzebnej długości oraz formowanie z nich taśmy. Taśma ta ma charakter taśmy czesankowej. Zastosowanie konwertera umożliwiło wyeliminowanie wszystkich początkowych operacji (urządzenia rozluźniające, trzepiące, zgrzeblarki oraz rozciągarki poprzedzające czesarki) i przerobienie taśmy czesankowej na przędzę o odpowiednim gatunku...

czytaj więcej

Sterowanie programowe

Program może być ustalony na stałe lub wprowadzany do urządzenia każdorazowo. Układy ze stałym programem stosuje się np. przy sterowaniu piecami, w których proces technologiczny wymaga, aby w poszczególnych jego fazach były utrzymywane różne temperatury. W takim urządzeniu sterującym program jest przedstawiony za pomocą krzywki. Krzywka jest obracana przez silnik synchroniczny i przesuwa ramię, które drugim końcem zmienia nastawy regulatora procesu w sposób analogiczny Pełny obrót krzywki odpowiada jednemu procesowi technologicznemu. Kolejny proces jest realizowany za pomocą tego samego programu. Zmiana programu wymaga wykonania i zainstalowania nowej krzywki i ewentualnie zmiany prędkości jej obracania, jeżeli czas trwania procesu ma ulec zmianie...

czytaj więcej

Pomiary akustyczne

Większość pomiarów akustycznych sprowadza się w praktyce do pomiaru ciśnienia akustycznego, które mierzone jest za pomocą przetworników elektroakustycznych, przemieniających energię akustyczną w energię elektryczną (mikrofony). Dzięki stosowaniu przetworników elektroakustycznych pomiary akustyczne są ściśle związane z miernictwem elektrycznym. Wymagają jednak spełnienia dodatkowych warunków, wynikających przede wszystkim z konieczności zmniejszenia zakłóceń akustycznych (hałasów) oraz zmniejszenia wpływu fal stojących, które powodują, że wyniki pomiarów są zależne od miejsca ustawienia przetworników elektroakustycznych...

czytaj więcej

Cybernetyka

Cybernetyka zajmuje się sterowaniem, układów o dowolnej strukturze fizycznej. Układami tymi mogą być urządzenia techniczne, żywe organizmy i społeczeństwa. Sterowanie występuje zarówno przy utrzymywaniu temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu, czy kierunku jazdy samochodu, jak również przy wydzielaniu hormonów w organizmie, wydawaniu rozkazów wojskowych, zmianie programów nauczania, ustalaniu planów produkcyjnych itp. Jedność praw sterowania ujętych cybernetyka, niezależnie od natury układu, ustalono stosunkowo niedawno. Podstawy cybernetyki sformułował matematyk amerykański N. Wiener w pracy pt. Cybernetyka, czyli łączność i sterowanie w zwierzęciu i maszynie. Łączność w cybernetyce obejmuje: przyjmowanie, przechowywanie i przekazywanie informacji...

czytaj więcej