Daily Archives 25 czerwca 2017

Obrobka skrawaniem

Obróbka ta ma na celu wyłącznie dzielenie kłód i wyrzynków drewna na cienkie arkusze i taśmy o określonej grubości i szerokości oraz produkcję małych wiórów o określonej długości i grubości, stanowiących materiał do wyrobu płyt wiórowych. Ta grupa obróbki skrawaniem obejmuje trzy sposoby skrawania: płaskie, obwodowe i łukowe. Przed skrawaniem na arkusze, szerokie taśmy lub deszczułki, drewno poddawane jest zwykle obróbce hydrotermicznej. Gdy przy skrawaniu dzielącym ostrze noża ma położenie zbliżone do równoległego do kierunku włókien, konieczne jest wywieranie na drewno dużego nacisku za pomocą specjalnej listwy naciskowej. Skrawanie płaskie. Nóż osadzony w suporcie wykonuje ruch prostoliniowo-zwrotny lub, jeżeli jest zamocowany na czole tarczy, ruch obrotowy...

czytaj więcej

Zadania przemyslu spozywczego

Przemysł spożywczy bierze udział w zaopatrzeniu ludności we wszelkiego rodzaju produkty spożywcze. Rola jego pod tym względem zwiększała się w przeszłości i zwiększa nadal stale wraz ze wzrostem urbanizacji i industrializacji. W miarę bowiem wzrostu uprzemysłowienia i rozwoju miast wzrastają potrzeby w zakresie przygotowania dla ludności produktów spożywczych w postaci utrwalonej oraz ich transportu i przechowywania. Przeobrażenia społeczne ostatnich dziesięcioleci i upowszechnienie się udziału kobiet w pracy zawodowej wywołują konieczność wytwarzania coraz większych ilości żywności w postaci półproduktów i produktów przygotowanych do kulinarnego wykończenia lub bezpośredniej konsumpcji...

czytaj więcej