Daily Archives 3 lipca 2017

Cyna

Cyna jest metalem miękkim, kowalnym i odpornym na działanie słabszych kwasów organicznych. Podatność do obróbki plastycznej zależy od jej czystości. Zanieczyszczenia żelazem powodują kruchość i twardość, zawartość zaś aluminium zmniejsza ponadto odporność na działanie wilgoci. W niskich temperaturach w cynie zachodzi przemiana alotropowa, związana ze zmianą objętości, co z kolei wywołuje naprężenia i powoduje rozsypywanie się cyny w szary proszek. Gdy przemiana raz się rozpoczęła, postępuje coraz szybciej i dlatego nazywano ją zarazą cynową. Cyna używana jest jako składnik wielu cennych stopów, szeroko stosowanych w technice, jak np. brązy, spiże, stopy łożyskowe, stopy do wyrobu czcionek, stopy do lutowania, metale łatwo topliwe itd...

czytaj więcej

Braz

Dla zaoszczędzenia kosztownej cyny często w brązach część cyny zastępuje się cynkiem. Stop taki nazywano dawniej spiżem, Własności wytrzymałościowe oraz odporność na korozję spiżu są trochę niższe, natomiast własności odlewnicze są lepsze od własności brązu. Brązami aluminiowymi nazywamy stopy miedzi z aluminium. Brązy te odznaczają się wysoką wytrzymałością i wydłużeniem, są odporne na ścieranie oraz na działanie czynników atmosferycznych i wody morskiej, dają się dobrze kuć, walcować i prasować na gorąco. Zawartość aluminium nie przekracza 10%. Powyżej tej zawartości stopy stają się twarde i kruche. Brązy aluminiowe specjalne oprócz aluminium zawierają dodatki stopowe: jak nikiel, mangan i krzem...

czytaj więcej