Daily Archives 7 lipca 2017

Drzewnictwo

Mianem drzewnictwa określa się całokształt wiadomości teoretycznych i praktycznych dotyczących drewna jako surowca i materiału, jego konserwacji, technologii obróbki i przetwarzania oraz zagadnień techniczno-ekonomicznych związanych z gospodarczym zastosowaniem drewna. Główne kierunki naukowe drzewnictwa stanowią: nauka o drewnie, obróbka i obrabiarki drewna oraz ekonomika drzewnictwa. Teoretyczne badania w zakresie drzewnictwa zapoczątkował G. Buffon publikując w 1777 r. studium Experiences mr la fam du bois. Dalszymi pionierami badań naukowych w drzewnictwie byli H. L. D. du Mouceau oraz J. P. Chavcndier i G. Wertheim. Z licznych publikacji poświęconych zagadnieniom drewna, jakie pojawiły się w drugiej połowie XIX wieku, należy podkreślić źródłowe opracowanie H...

czytaj więcej

Cynk

Najlepsze własności odlewnicze mają stopy cynku zawierające 4% Al. Stosowane są do odlewów piaskowych, kokilowych, a najczęściej wtryskowych. Odlewy cynkowe dają się bardzo dobrze kadmować, niklować i chromować. Wadą stopów cynku jest to, że ulegają starzeniu, tj, przemianie w stanie stałym, wywołującej zmianę wymiarów oraz pogarszanie własności mechanicznych. Drugą wadą stopów cynku jest wpływ temperatury na własności mechaniczne. W podwyższonej temperaturze stopy cynku szybko miękną. Jako granicę stosowalności przyjmuje się temperaturę 150″JC. Za dolną granicę stosowalności stopów cynku należy uważać temperaturę 10 C poniżej zera, gdyż w niższych temperaturach stają się bardzo kruche. Stopy cynku są odporne na działanie powietrza oraz zimnej i ciepłej wody, podobnie jak i sam cynk...

czytaj więcej