Daily Archives 18 lipca 2017

Pedzalnictwo

Przędzenie należy do jednych z najstarszych umiejętności ludzkich i — jak świadczą o tym odkrycia archeologiczne — osiągnęło wysoki poziom wiele tysięcy Im temu. Przędzę otrzymywano przez przędzenie na wrzecionach ręcznych z kości, później zaś z brązu lub drewna. Kilka wieków p.n.e. stosowano już w Indii i Chinach kołowrotek ręczny. Kołowrotek w ciągu wieków był coraz bardziej udoskonalany. W wyniku wypraw krzyżowych przeniknął do Europy wraz z innymi zdobyczami kultury i cywilizacji Wschodu, dając początek rozwojowi przemysłu włókienniczego. W r. 1490 Leonardo da Vinci wynalazł kołowrotek o pracy ciągłej. W procesie tym wysuwanie tasiemki z kądzieli, jej skręcanie i nawijanie odbywało się jednocześnie...

czytaj więcej

Osiagniecia chemiczne

Na przełomie XIX i XX w. mamy liczne, doniosłe osiągnięcia, które nagromadziły się w wyniku ścisłego współdziałania przede wszystkim dwóch dziedzin nauki, a mianowicie fizyki i chemii. Taką wielką zdobyczą było odkrycie przez W. H. Roentgena w r. 1896 przenikliwych i aktywnych chemicznie promieni, nazwanych przez niego promieniami X, H. Becquerel nieco później dokonuje epokowego odkrycia, badając fluorescencję soli uranowych. Stwierdził on, że uran i jego sole wysyłają samorzutnie przenikliwe promienie. Dało to początek odkryciom dalszych pierwiastków promieniotwórczych. Odkrycie polonu i radu przez M. Skłodowską-Curie i P...

czytaj więcej

Niegniotliwosc

Niegniotliwość, jak również niekurczliwość tkanin można uzyskać metodami chemicznymi. Stosuje się w tym celu impregnowanie tkanin roztworami żywic mocznikowych lub melaminowo-formaldehydowych. Ostatnio stosuje się coraz bardziej popularne wykończenie „No iron”. Wykończenie to stosowane głównie do tkanin i dzianin na koszule męskie nadaje im odporność na gniecenie zarówno w stanie suchym jak i w stanie mokrym. Dzięki temu koszule z tak wykończonych tkanin lub dzianin, po praniu nie wymagają w zasadzie prasowania. Środki apreterskie do tego typu wykończeń musi cechować duża odporność na pranie...

czytaj więcej

Maszyny drukujace

Spośród wielu maszyn t urządzeń służących do druku należy wymienić grupę aparatów do kopiowania na warstwy światłoczułe, które umożliwiają prawie natychmiastową reprodukcje oryginału, ale tylko w kilku lub najwyżej kilkunastu egzemplarzach. Do tej grupy urządzeń należą kserografy. Formą reprodukującą jest tu naelektryzowana płytka selenowa, na którą nakłada się lub prze fotografuje się oryginał. W wyniku takiego kopiowania ładunki elektryczne zostają wytrącone z tych miejsc płyty, które odpowiadają jasnym partiom oryginału, a pozostają w miejscach zasłoniętych jego ciemnymi punktami. Następnie naświetlone miejsca płyty wywołuje się proszkiem farbowym...

czytaj więcej

Kliszografy

Tradycyjne metody chemicznego trawienia klisz w kwasach zastępowane są obecnie nowoczesnymi maszynami do elektronowego grawerowania klisz. W maszynach tego typu specjalna igła-rylec rytu je różnej głębokości rowki lub punkty na płytce z tworzywa sztucznego lub z metalu, z powodzeniem zastępując proces trawienia stosowany w chemigrafu. Oryginał oświetla się przesuwającym się wąskim silnym promieniem światła. Jeżeli promienie światła padną na jasny punkt oryginału, to odbiją się od oryginału i padną na foto-element maszyny wytwarza się w nim impulsowy prąd elektroniczny, który poprzez elektromagnes poruszy rylec grawerujący w kliszy głęboki rowek lub punkt rastrowy...

czytaj więcej