Daily Archives 8 sierpnia 2017

Przemysl spozywczy

Przemysł spożywczy jest przemysłem przetwarzającym produkty rolne. Ze względu na pochodzenie przetwarzanych surowców poszczególne jego gałęzie dzielą się na przetwarzające produkty pochodzenia zwierzęcego i przetwarzające produkty pochodzenia roślinnego. Do pierwszych należą przemysły: mięsny, rybny, jajczarsko-drobiarski i mleczarski, a do drugich — przemysły: zbożowo-młynarski, piekarski, cukrowniczy, ziemniaczany, przemysły fermentacyjne, owocowo-warzywny, cukierniczy, olejarski i koncentratów spożywczych. Do przemysłów spożywczych są również zaliczane nie przetwarzające żywności przemysły: tytoniowy i paszowy. Znaczenie przemysłu spożywczego wiąże się z jego charakterem głównego dostawcy artykułów żywnościowych dla wielkich skupisk ludności...

czytaj więcej